Instrument

CH-D-CM - Instrument Side-cut Burr, Ø2.8 - Ø3.9 mm Ti
Prix régulier

CH-D-CM - Instrument Side-cut Burr, Ø2.8 - Ø3.9 mm Ti

D-12T-M15 - Drill Twist 1.2mm
Prix régulier

D-12T-M15 - Drill Twist 1.2mm

D-16-T - Drill pilot side cutting 1.6mm
Prix régulier

D-16-T - Drill pilot side cutting 1.6mm

D-20E-03F - Drill for IE Implant 3mm
Prix régulier

D-20E-03F - Drill for IE Implant 3mm

D-20E-04F - Drill for IE Implant 4mm
Prix régulier

D-20E-04F - Drill for IE Implant 4mm

D-20E-06F - Drill for IE Implant 6mm
Prix régulier

D-20E-06F - Drill for IE Implant 6mm

D-20ST-GS-22 - Guided surgery Drill Spade Twist  ø 2x22mm
Prix régulier

D-20ST-GS-22 - Guided surgery Drill Spade Twist ø 2x22mm

D-20ST-GS-32 - Guided surgery Drill Spade Twist  ø 2x32mm
Prix régulier

D-20ST-GS-32 - Guided surgery Drill Spade Twist ø 2x32mm

D-20T-GS-20 - Drill Twist Guide Srg ø1.95 x20mm
Prix régulier

D-20T-GS-20 - Drill Twist Guide Srg ø1.95 x20mm

D-20T-GS-23 - Drill Twist Guide Srg ø1.95 x23mm
Prix régulier

D-20T-GS-23 - Drill Twist Guide Srg ø1.95 x23mm

D-20T-GS-28 - Drill Twist Guide Srg ø1.95 x28mm
Prix régulier

D-20T-GS-28 - Drill Twist Guide Srg ø1.95 x28mm

D-20T-M10 - Drill twist 2x10mm disp
Prix régulier

D-20T-M10 - Drill twist 2x10mm disp

D-20T-M15 - Drill twist 2x15mm disp
Prix régulier

D-20T-M15 - Drill twist 2x15mm disp

D-20T-M20 - Drill twist 2x20mm disp
Prix régulier

D-20T-M20 - Drill twist 2x20mm disp

D-20T-M24 - Drill Twist 2.0 x 24mm
Prix régulier

D-20T-M24 - Drill Twist 2.0 x 24mm

D-220C - Drill Cylindrical IT 2.2
Prix régulier

D-220C - Drill Cylindrical IT 2.2

D-25T-M15 - Drill twist 2.5 x15mm disp
Prix régulier

D-25T-M15 - Drill twist 2.5 x15mm disp

D-25T-M20 - Drill twist 2.5 x20mm disp
Prix régulier

D-25T-M20 - Drill twist 2.5 x20mm disp

D-275C - Drill Cylindrical IT 2.75
Prix régulier

D-275C - Drill Cylindrical IT 2.75

D-28T-GS-20 - Drill Twist Guide Srg ø2.75 x20mm
Prix régulier

D-28T-GS-20 - Drill Twist Guide Srg ø2.75 x20mm